Hoe kunnen we anderstaligen helpen hun hulpvraag samen met de huisarts boven tafel te krijgen, zodat ze passende (GGZ) hulp kunnen organiseren?

Doelgroep: anderstaligen

Hoe kunnen we de toegang tot juiste zorg & welzijn voor Marrokaanse vrouwen van 55+ in Nieuw West verbeteren?

Doelgroep: Marokkaanse vrouwen van 55+ in Nieuw West

Hoe kunnen we voor een optimale afstemming zorgen tussen aanbod en vraag van zorgtechnologie voor kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en zorgmedewerkers van Amstelring?

Doelgroep: kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en zorgmedewerkers van Amstelring

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met een middelenverslaving iets voor hun omgeving kunnen betekenen om zo het geluk en de gezondheid van alle bewoners van Strandeiland te verbeteren.

Doelgroep: mensen met een middelenverslaving 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren en jongvolwassenen (15-25 jaar) in de Bijlmer zich goed kunnen (blijven) voelen?

Doelgroep: jongeren / jongvolwassenen (15-25 jaar) in wonend in de Bijlmer

Hoe kunnen we de beweegnorm onder de aandacht brengen bij Amsterdammers van 65+ met als doel het risico op vallen te verminderen.

Doelgroep: Amsterdammers van 65+

Hoe kunnen we het welzijn van mantelzorgers van migranten met dementie vergroten, door hen handvatten te bieden om de eerste tekenen van dementie te signaleren, hun zorgen te bespreken en de weg te vinden naar persoonsgerichte zorg en ondersteuning?

Doelgroep: migranten met dementie en hun naasten

Hoe kunnen we de betrokkenheid van ouders/ verzorgers vergroten, zodat een interventie beter werkt maar ook een langdurige impact heeft?

Doelgroep: ouders/verzorgers van kinderen met obesitas

Hoe kunnen we Amsterdammers met een chronische longaandoening (in elke fase) optimaal begeleiden met zoveel mogelijk behoud van eigen regie door optimale samenstelling en ondersteuning door teams in Zorg en Welzijn?

Doelgroep: Amsterdammers met chronische longaandoening

Hoe kunnen kwetsbare moeders in Amsterdam Noord meer veerkracht krijgen/ontwikkelen tijdens de eerste 1000 dagen van het kind.

Doelgroep: kwetsbare moeders (lage SES/armoede) in Amsterdam Noord

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief: