Actieprojecten '22 - '23

Team 6
Vraagstuk DATA


Hoe zorgen we dat Amsterdammers die (een verhoogd) risico lopen om dakloos te raken tijdig maatregelen treffen om dat te voorkomen?

Team 7
Vraagstuk AFSTAND


Hoe voorkomen we dat arbeidsmigranten hun baan verliezen door arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte?

Team 5
Vraagstuk WACHTTIJD


Hoe kunnen we alleenstaande mensen die een knie- of heupprothese krijgen ondersteunen met informatie, zodat ze zelfstandig aan de slag kunnen voor een succesvolle operatie?

Team 2
Vraagstuk TANDARTS


Hoe kunnen we ouders van kinderen met een lage SES in de wijk Amsterdam Nieuw West vanaf het eerste tandje laten (na)poetsen om hiermee kinderen te laten wennen aan het dagelijks tandenpoetsen en hiermee de basis te leggen voor een goede toekomstige mondkwaliteit.

Team 3
Vraagstuk VITALITEIT


Hoe kunnen we het vertrouwen in eigen kunnen van Marokkaanse ouders (kinderen 0-4 jr) met een lage SES vergroten zodat zij niet onnodig naar de SEH gaan.

Team 8
Vraagstuk OUDERENZORG


Hoe kunnen we vrouwen van 50+ die in de (wijk)verzorging werken, helpen de regie te nemen over hun leefstijl zodat ze fit en vitaal blijven/worden?  

Team 1
Vraagstuk NEURODIVERSITEIT


Hoe kunnen we een tool ontwerpen om het gesprek over neurodivergentie te faciliteren en stigma's te verminderen zodat neurodivergente zorgprofessionals meer in hun kracht staan?

Team 4
Vraagstuk SAMENWERKING


Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Amsterdammers met NAH (niet aangeboren hersenletsel) zich beter begrepen en ondersteund voelen nadat zij losgelaten worden en terugkeren naar de thuissituatie?

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief: