Kennis, netwerk en actie!

De drie pijlers van de Health Innovation School zijn het uitwisselen en opdoen van kennis en vaardigheden tijdens de trainingsdagen, het stimuleren van een innovatieve manier van denken en doen tijdens actieprojecten en het uitbreiden van jouw (innovatie) netwerk in de regio.

De HIS duurt ruim een half jaar: van september t/m begin april. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 168 uur. Een deel van deze tijd bestaat uit trainingsdagen, werksessies en avondcolleges, deze zijn op vaste momenten en verplicht. De rest van de tijd besteed je aan zelfstudie en het actieproject. Dit plan je zelf en in overleg met jouw projectgroep. 

Reactie van HIS'ers

Wat is HIS Amsterdam?

Reactie van HIS'ers

Voor wie is HIS Amsterdam?

Blok alvast in je agenda!

Trainingsdag 1 & 2: 22  en 23 sept '22 (9.00-18.00)
Trainingsdag 3 & 4: 16  en 17 nov '22 (9.00-18.00)
Trainingsdag 5: 17 januari '23 (9.00-18.00)
Trainingsdag 6: 16 maart '23 (9.00-18.00)

Werksessie 1: 7 okt '22 (9.00-13.00) 
Werksessie 2: 9 dec '22 (9.00-13.00) 
Werksessie 3: 18 jan '23 (9.00-13.00) 
Werksessie 4: 17 mrt '23 (9.00-13.00) 

Afsluitend evenement: 6 april
(16.00 - 19.00 uur) 

Toelichting

Aanwezigheid is verplicht bij de trainingsdagen, werksessies en avondwebinars.

De trainingsdagen vinden plaats op diverse locaties in Amsterdam. Deze worden later bekend gemaakt. 

Tijdens de werksessies kom je samen met je team om te werken aan jullie actieproject. De coaches sluiten aan en er is een plenaire Q&A m.b.t. het ontwerpproces.

Naast de trainingsdagen en werksessies volg je ook ongeveer 4 avondwebinars. Deze zijn online, van 20.00 - 21.30 uur. De data van de webinars volgen. 

Kennis opdoen

We organiseren 6 trainingsdagen, verspreid over de looptijd. Deze trainingsdagen zijn gevuld met interactieve sessies, sprekers en (werk)bezoeken. Tijdens de trainingsdagen werk je aan het uitbreiden van kennis, kunde en taal van innovatie. Er zijn 5 inhoudelijke thema's, hieronder lees je daar meer over. Ook doe je mee aan een aantal avondcolleges samen met HIS Rotterdam en HIS Utrecht.

Meer lezen

Actieproject

Daarnaast werk je in een kleine groep samen aan een actieproject. Tijdens de actieprojecten zet je de verworven kennis en vaardigheden uit trainingsdagen om in het oplossen van een actueel probleem. Je werkt aan prangende knelpunten uit coalities Amsterdam Vitaal & Gezond. Elk team wordt begeleid door een innovatiecoach. Wij faciliteren ongeveer 4 verplichte werksessies voor de teams, waar uitgewisseld kan worden en wij just-in-time relevante, aanvullende tools en kennis aanbieden. Verder zet je samen met je team zelf stappen. 

Meer lezen

Netwerk uitbreiden

De groep van 50 deelnemers van de HIS bestaat daarom professionals uit het hele systeem van zorg en welzijn. In het programma wordt onderlinge uitwisseling volop gestimuleerd en gefaciliteerd. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor interactie met de sprekers, trainers, coaches en beslissers uit de stad. 

Meer lezen

De 5 inhoudelijke thema's

Thema 1: Fundamenten van zorginnovatie 
In dit thema wordt uitgewerkt welke taal we gebruiken als we het hebben over innovatie en transformatie binnen welzijn en zorg en welke theorieën en modellen daarbij horen. Ook leer je meer over hoe het Nederlandse en Amsterdamse stelsel in elkaar steekt op politiek, financieel en juridisch vlak.

Thema 2: Cultuur, denkwereld & gedrag
Voor dit thema wordt je meegenomen in het belang van cultuurverandering en de invloed van (eigen en andere) mindsets.  Gedragsverandering en beïnvloeding komen aan bod, evenals het inleven in en betrekken van vaak onderbelichte groepen zoals bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen. 

Thema 3: Modellen, methoden en technieken 
Bij dit thema krijg je concrete handvatten voor hoe je kunt innoveren. Methoden als design thinking cq. mensgericht ontwerp vormen hier de leidraad.

Thema 4: Implementatie & ondernemerschap
Hiervoor ga je aan de slag met vragen als: Hoe bereid je organisaties voor op implementatie? En welke rol pak je hier in als entrepreneur of intrapreneur. Hoe ga je om met de diverse stakeholders, belangen en weerstand?

Thema 5: De toekomst van gezondheid, zorg & technologie 
De HIS richt zich op de problemen van vandaag met een doorkijk naar morgen. We geven je daarom inzicht in veranderingen in maatschappij, technologie en zorg die nu al zichtbaar zijn én je gaat zelf scenario’s uitwerken over hoe dit verder zal ontwikkelen.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief: