HIS Amsterdam: (effectiever) leren innoveren
met 50 nieuwe partners-in-crime!

Kennis opdoen

Je leert over alle facetten van innovatie en transformatie tijdens interactieve trainingsdagen, werksessies en avondcolleges.

Netwerk met impact

Je breidt jouw netwerk uit door onderlinge uitwisseling met de 50 deelnemers én inspirerende sprekers, trainers, coaches en beslissers uit de stad.

Actie

Met een actieproject zet je in een klein team de opgedane kennis, tools en netwerk om in oplossingen die bijdragen aan de doelstellingen van  Amsterdam Vitaal & Gezond.

HIS Amsterdam: daarom!

Uitdagingen in de stad

Gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, zorg- en welzijnsaanbieders verenigd in SIGRA, ROS Elaa en zorgverze-keraar Zilveren Kruis stellen vast: Amsterdam is in beweging en de zorgvraag van Amsterdammers verandert. De stad groeit. Het aantal ouderen neemt toe. Ook de verschillen in gezondheid tussen mensen en wijken in de stad nemen toe. Bovendien stijgen de kosten en de arbeidsmarkt staat onder druk. Dat stelt ons voor grote uitdagingen.

Amsterdam Vitaal & Gezond

Om te zorgen dat ook in de toekomst iedereen vitaal en gezond kan leven én gebruik kan maken van goede en betaalbare ondersteuning en zorg, zijn krachten gebundeld in het samenwerkingsverband Amsterdam Vitaal & Gezond. Met de HIS sluiten wij aan bij de doelstelling van Amsterdam Vitaal & Gezond: gelijke kansen op goede gezondheid en 10 gezonde levensjaren erbij voor alle Amsterdammers.

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren zijn professionals nodig die: 

  • in staat zijn om organisatie- en of domeinoverstijgend samen te werken
  • creatieve en mensgedreven methoden kunnen inzetten om tot nieuwe, waardevolle oplossingen te komen
  • en innovatiekennis en een breed netwerk in de regio hebben om goede oplossingen daadwerkelijk te implementeren.

Dat is precies wat de HIS aan het einde van het traject oplevert!

HIS: bewezen concept

Impact in de regio's!

Het Radboud REshape Center heeft in co-creatie met het Ministerie van VWS in 2017 en 2018 het initiatief genomen om twee edities van de Health Innovation School te organiseren waar deelnemers uit het gehele land aan hebben deelgenomen. Na het succes van de landelijke edities, zijn de afgelopen jaren regionale edities geoganiseerd om de innovatiekracht in de regio's te vergroten. Zuid-West Nederland, Zuid-Oost Nederland, Brabant, Rotterdam en Haaglanden gingen ons voor. Dit is de tweede editie in Amsterdam.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief: