Actieprojecten 2021

Team #6: Hoe kunnen we anderstaligen helpen hun hulpvraag samen met de huisarts boven tafel te krijgen, zodat ze passende (GGZ) hulp kunnen organiseren?

Doelgroep: anderstaligen

Bekijk hier de EINDPRESENTATIE

Team #3: Hoe kunnen we de toegang tot juiste zorg & welzijn voor Marrokaanse vrouwen van 55+ in Nieuw West verbeteren?

Doelgroep: Marokkaanse vrouwen van 55+ in Nieuw West

Bekijk hier de EINDPRESENTATIE

Team #5: Hoe kunnen we zorgen voor een optimale afstemming tussen aanbod en vraag van zorgtechnologie voor kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en zorgmedewerkers van Amstelring?

Doelgroep: kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en zorgmedewerkers van Amstelring

Bekijk hier de EINDPRESENTATIE

Team #13: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met een middelenverslaving iets voor hun omgeving kunnen betekenen om zo het geluk en de gezondheid van alle bewoners van Strandeiland te verbeteren.

Doelgroep: mensen met een middelenverslaving 

Bekijk hier de EINDPRESENTATIE

Team #14: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren en jongvolwassenen (15-25 jaar) in de Bijlmer zich goed kunnen (blijven) voelen?

Doelgroep: jongeren / jongvolwassenen (15-25 jaar) in wonend in de Bijlmer

Bekijk hier de EINDPRESENTATIE

Team #9: Hoe kunnen we de beweegnorm onder de aandacht brengen bij Amsterdammers van 65+ met als doel het risico op vallen te verminderen.

Doelgroep: Amsterdammers van 65+

Bekijk hier de EINDPRESENTATIE

Team #15: Hoe kunnen we het welzijn van mantelzorgers van migranten met dementie vergroten, door hen handvatten te bieden om de eerste tekenen van dementie te signaleren, hun zorgen te bespreken en de weg te vinden naar persoonsgerichte zorg en ondersteuning?

Doelgroep: migranten met dementie en hun naasten

Bekijk hier de EINDPRESENTATIE

Team #4: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bestaande initiatieven en interventies de ouder/verzorger van kinderen met overgewicht of obesitas nog beter bereiken en dus helpen?

Doelgroep: ouders/verzorgers van kinderen met obesitas

Bekijk hier de EINDPRESENTATIE

Team #2: Ik heb een chronische longaandoening. Hoe kan ik inzicht op de impact van deze aandoening, voor mij en mijn omgeving, nu en in de toekomst vergroten?

Doelgroep: Amsterdammers met chronische longaandoening

Bekijk hier de EINDPRESENTATIE

Team #1: Hoe kunnen kwetsbare moeders in Amsterdam Noord meer veerkracht ontwikkelen om het kind tijdens de eerste 1000 dagen een kansrijke start te geven?

Doelgroep: kwetsbare moeders (lage SES/armoede) in Amsterdam Noord

Bekijk hier de EINDPRESENTATIE

HvA Centre of Expertise Urban Vitality Logo

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief:

Organisatie

+31 (0)6 4740 2879 
amsterdam@healthinnovation.school